Bøker lest i 2012

Leste bøker første halvår

Leseåret 2012 startet sakte... Jeg ferdigleste den jeg hadde startet på i jula, men det tok lang tid å komme igang med den neste. Utover våren fikk jeg opp hastigheten, og halvåret sett under ett b...
hits