Anbefaler ikke...

Liste over kjedelige bøker

Her vil det komme en liste over dårlige og kjedelige romaner, novellesamlinger osv. Når jeg kjøper en bok har jeg som regel lest omtale på forhånd, men noen ganger kjøper jegpga en spennende forsid...
hits